Dyrekcja szkoły

Dyrektor szkoły mgr Jacek Kałuża
Wicedyrektor szkoły mgr Marek Mastalerz
Kierownik praktyk mgr Mariusz Lichocki