ADRES SZKOŁY

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
im. Romualda Mielczarskiego
40-870 Katowice
Al. Bolesława Krzywoustego 13
Osiedle Tysiąclecia (dolne)TELEFONY

32 254 30 48
32 254 36 50Numer rachunku bankowego Klasowej Rady Rodziców
35 1020 2313 0000 3502 0020 0097

Numer rachunku bankowego (opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej)
68 1020 2313 0000 3602 0515 7609E - mail: sekretariat@mielczarski.katowice.pl