ROMUALD MIELCZARSKI – kalendarium życia i działalności

• 05.02.1871 – urodzony w Bełchatowie, gdzie w 1926r. ufundowano tablicę pamiątkową
• 1883 – 1890, nauka w Gimnazjum Państwowym w Częstochowie i Warszawie Udział w tajnych uczniowskich kółkach samokształceniowych, a później w Polskiej Partii Socjalno-Rewolucyjnej „Proletariat”
• 01.05.1890 – aresztowanie i uwięzienie w Cytadeli za udział w przygotowaniu na ziemiach polskich manifestacji 1-majowej
• 1891 – uwięzienie na 1 rok w Petersburgu
• 1892 – pozbawiony na 2 lata prawa powrotu do Królestwa Polskiego, wyjazd do Berlina i próba zapisania się na uniwersytet, aresztowanie i wydalenie do Szwajcarii
• 1892- 1894 – pobyt w Zurychu i studia na Uniwersytecie.
• 1896- 1900 – objęcie funkcji bibliotekarza w Muzeum Polskim w Raperswilu.
• 1900 – powrót do kraju, aresztowanie na granicy i osadzenie w więzieniu
• 1901 – przymusowe osiedlenie na Kaukazie
• 1901 – 1903 – pobyt w Tyflisie, praca w Kopalni Manganu w Czijatorach.
• 1906 – powrót do Warszawy, podjęcie pracy w Stowarzyszeniu Spożywczym, członek Zarządu Towarzystwa Kooperatystów .
• 1911 – 1914 –1919 – wybrany na stanowisko dyrektora Związku Stowarzyszeń Spożywczych, budowa siedziby Związku, nawiązanie kontaktów handlowych w świecie, nawiązanie współpracy z Wyższą Szkołą Handlową. Kontakty z Międzynarodowym Związkiem Spółdzielczym.
• 1921 – wybrany przez Kongres w Bazylei, członkiem KC MZS.
• 1923 – odrzucenie propozycji objęcia teki ministra Przemysłu i Handlu
• 26.04.1925 – powołanie na stanowisko prezesa Związku Spółdzielni Spożywców RP
• 30.03.1926 – śmierć w Warszawie na zawał serca.
• 02.04.1926 – pogrzeb na Cmentarzu Powązkowskim z udziałem przedstawicieli rządu i wszystkich Związków Spółdzielczych w Polsce.