POLITYKA OCHRONY DZIECI i MŁODZIEŻY PRZED KRZYWDZENIEM W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH
IM. ROMUALDA MIELCZARSKIEGO W KATOWICACH

Standardy ochrony uczniów przed krzywdzeniem - wersja skrócona dla uczniów
Standardy ochrony uczniów przed krzywdzeniem - wersja rozszerzona