Warunki przyznawania stypendium:

Informacja ogólna
Wnioski do pobrania

Zasiłki związane z sytuacją losową:

Warunki składania wniosku o zasiłek
Wniosek o zasiłek


Wnioski można również otrzymać w sekretariacie szkoły, wypełnione składamy do sekretariatu szkoły do dnia 15 września