SYSTEM NAUCZANIAW skład Zespołu Szkół wchodzą szkoły publiczne:

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8

podbudowa programowa: szkoła podstawowa, cykl kształcenia 3 lata, zawód: Magazynier logistyk, Sprzedawca,

Technikum nr 13

a) podbudowa programowa: gimnazjum, cykl kształcenia: 4 lata, zawód: technik logistyk, technik handlowiec, technik reklamy,
b) podbudowa programowa: szkoła podstawowa, cykl kształcenia: 5 lat, zawód: technik logistyk, technik handlowiec, technik reklamy – od 1 września 2019,

Szkoła Policealna nr 10


Szkoła Policealna nr 3


STRUKTURA SZKOŁY Rok szkolny 2022/2023TECHNIKUM nr 13

Technik logistyk - szkoła ponadpodstawowa
Technik handlowiec - szkoła ponadpodstawowa
Technik reklamy - szkoła ponadpodstawowa
Technik logistyk - szkoła ponadgimnazjalna
Technik handlowiec - szkoła ponadgimnazjalna
Technik reklamy - szkoła ponadgimnazjalna

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA nr 8

Magazynier logistyk                            
Sprzedawca